Türkçe - English

''Etre Turc-Türk Olmak'' Adlı Turistik Film Belçika'da Ödül Aldı

: Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 293

: 1978

: 30

: Türkçe

: Film Festivalleri


:

Özgül, Nusret. '''Etre Turc-Türk Olmak' Adlı Turistik Film Belçika'da Ödül Aldı.'' Milliyet Sanat Dergisi 293 (1978): 30.