Türkçe - English

''Genç Kuşakların Sinemacı ve Sinema Seyircisi Eğitimi'' Bir Sempozyumla Ele Alındı

: Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 321

: 1979

: 24-25

: Türkçe

: Film Endüstrisi


:

Berkman, Bülent. '''Genç Kuşakların Sinemacı ve Sinema Seyircisi Eğitimi.'' Milliyet Sanat Dergisi 321 (1979): 24-25.