Türkçe - English

''Eski Porno Yıldızıyım...''

: Varlık, Sayı: 1250

: 2011

: 27-36

: Türkçe

: Film Endüstrisi


:

Kahraman, Hasan Bülent. '''Eski Porno Yıldızıyım...''' Varlık 1250 (2011): 27-36.