Türkçe - English

Türkiye'de İleriye Dönük Sinema

: Yedinci Sanat, Sayı: 16

: 1974

: 8-12

: Türkçe

: Politik Sinema


:

Ayça, Engin. "Türkiye'de İleriye Dönük Sinema.'' Yedinci Sanat 16 (1974): 8-12.