Türkçe - English

Halkevleri'nde Eğitici Sinema Repertuarı: Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sinema, Eğitim, Propaganda (1923-1945)

: Sinecine, Sayı: 12

: 2015

: 49-75

: Türkçe

: Politik Sinema, Cumhuriyet Dönemi Sinema


:

Çeliktemel, Özde. ''Halkevleri'nde Eğitici Sinema Repertuarı: Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sinema, Eğitim, Propaganda (1923-1945).'' Sinecine 12 (2015): 49-75.