Türkçe - English

Auteur Kuramı ve Türkiye Sinemasında Yaratıcı-Yönetmenler...

: Yeni Edebiyat Yeni Sinema Yeni Tiyatro, Sayı: 1

: 2015

: 38-48

: Türkçe

: Yeni Türk Sineması, Film Kuramı


:

Atam, Zahit. ''Auteur Kuramı ve Türkiye Sinemasında Yaratıcı-Yönetmenler...'' Yeni Edebiyat Yeni Sinema Yeni Tiyatro 1 (2015): 38-48.