Türkçe - English

Geleneksel Halk Tiyatromuzun Güncel Popüler Sinema Ürünlerine Yansıması: Bir Örnek Olarak Düğün Dernek

: Sine K, Sayı: 2

: 2017

: 48-51

: Türkçe

: Tiyatro, Sinema Tarihi


:

Şahin, Erdal Baran. "Geleneksel Halk Tiyatromuzun Güncel Popüler Sinema Ürünlerine Yansıması: Bir Örnek Olarak Düğün Dernek." Sine K 2 (2017): 48-51.