Türkçe - English

Türk Sinemasının Yerli Dizilere Etkisi ve Seyirci İlişkisi

Arif Can Güngör

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Anasanat Dalı

: Alev İdrisoğlu Demirbilek

: İletişim Bilimleri, Sahne ve Görüntü Sanatları, Radyo - Televizyon

: Sanatta Yeterlik

: Türkçe

: 2007


:

Güngör, Arif Can. "Türk Sinemasının Yerli Dizilere Etkisi ve Seyirci İlişkisi." Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2007.

Bu tezde M.S.G.S.Ü. Sinema-TV Merkezi Arşivi'nde izlenilen filmlerden ve Prof. Sami Şekeroğlu tarafından gerçekleştirilmiş olan Türk Sinema Tarihi Belgeseli'nden yararlanılmıştır. AGB Nielsen'den temin edilen dizilerin ölçüm bilgileri kullanılarak yorumlamalara gidilmiştir. Türk sineması ve televizyonlarıyla ilgili kişilerle görüşmeler yapılmıştır. İkinci Bahar dizisi tüm bölümleriyle izlenerek 39 Türk filmiyle karşılaştırılmıştır. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde 1960-1975 döneminde Türk sinemasının 'seyirci merkezli' üretim yapısı ve bu yapının filmlerde içeriğe olan etkisi ortaya konulmaktadır. kinci bölümde, 1975 yılından 1990'da özel televizyon kanallarının yayına geçmesine kadar yaşanan süre içinde TRT'nin Türk sineması ve seyirciyle olan ilişkisi ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise 1960-1975 dönemi Türk sinemasının 1990-2005 yılları arasında, özel televizyon kanallarında yerli dizi yapımına etkisi; üretim, seyirci ilişkisi ve bu ilişkinin içeriğe yansıması bağlamında ortaya konmaktadır. Son bölümde, İkinci Bahar dizisi Türk sinemasının en parlak dönemi olan 1960-1975 döneminin genel özelliklerini taşıyan 39 filmle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu tezin amacı 1960-1975 dönemi Türk sinemasının, 'seyirci merkezli' üretim yapısı çerçevesinde, 1990'dan sonra kurulan özel televizyon kanallarında yayınlanan yerli dizilere olan etkisini incelemektir. Bu inceleme sonucunda, yerli dizilerle 1960-1975 dönemi Türk sineması arasında seyirci merkezli üretim yapısı ekseninde benzerlikler ve karşıtlıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Yerli dizilerin Türk sinemasından bilinçli ve/veya bilinç dışı etkilendiği görülmüş, diyalektik bir bakışla Türk sinemasına yaklaştığı yerlerde ondan uzaklaştığı da saptanmıştır. 

: Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr)