1924'te Ankara'da Sinema Hayatı
Nureddin İbrahim - Belge June 23, 2015

1924’te Sinema Yıldızı dergisinde Nureddin İbrahim’in kaleme aldığı yazı, Ankara’nın iki sineması hakkında detaylı bilgiler içerir.

 

Muhabir-i mahsûsumuzdan:

 

Ankara’da iki tane sinema var. Bunlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısında Mimar Vedat Bey’in eser-i sanatı olan Milli Bahçe Türk şirketidir. Azimkâr faaliyeti sayesinde günden güne pek büyük terakkiler gösteriyor. Sinema salonu heyet-i umûmiyece[1] güzeldir. Tavanı Türk tarzında tezyinatla[2] süslenmiştir.

 

Sinema perdesi bir tiyatro sahnesine gerilmiştir. Sinemanın tûlü[3] arzına[4] muvafıktır. Arkada sıra ile localar, üst kat paradi[5] mevkii kadınlara tahsis edilmiştir. Fakat isteyenler ailece her mevkide oturabilirler. Müzik İstanbul’un birinci sınıf sinemaları derecesindedir. Halkın çoğu müzik dinlemek için geliyor. Bu sinema birkaç defa alaturka ve alafranga komedilere ve tiyatro temsillerine sahne olmuştur. Ankara yerlilerinin sinemaya merakları yoktur. Yalnız İstanbullular İstanbul derecesinde sinemaya rağbet gösteriyorlar hiçbir film kaçırmıyorlar. Kimse filmleri tenkit edecek bir halde değil. Çünkü hazırda yalnız elimizde hakiki bir müessese vardır. Teşekkür ederiz ki şirket her tülü fedakârlıklardan geri durmuyor. Ve muhtelif filmler celb ediyor. Bu hafta “Parisli Kontes”i göstermekle meşguldür. Sinemanın diğeri de Cebeci civarında Karacabey Hamamı Sineması’dır. Bu sinemayı fotoğrafçı Mahir Bey ve şürekâsı[6] idare ediyor; burada gösterilen filmler herkesi “enterese” etmiyor. Bu mektupla sevgili İstanbul kâriilerine Ankara’da sine hayatını sathi[7] bir tarzda anlatabildiğimi zannediyorum. Diğer mektuplarımda Ankara’da müzik konser ve sinema faaliyetlerini bütün tafsilatıyla sırası geldikçe yazacağım.

 

 

[1] Heyet-i umûmiye: Genel durum.

[2] Tezyinat: Süslemeler.

[3] Tûl: Uzunluk.

[4] Arz: Yer.

[5] Paradi: Tiyatrodaki en üst balkon.

[6] Şürekâ: Ortaklar.

[7] Sathi: Yüzeysel.

 

(Latinize: Samime İnceoğlu ve Ayşe Yılmaz)