Kârie ve Kârilerimize Bir Suâl
Belge September 27, 2015

1921'de Yarın dergisinde yapılan bir ankette okurlara üç sual yöneltilir. Gelecek cevapların ekseriyeti arasında kura çekilecek ve birinciye, ikinciye, üçüncüye ödüller verilecektir. 

Kârie[1] ve Kâriilerimize[2] Bir Suâl[3]

 

  1. En beğendiğiniz aktris kimdir?
  2. Tercih ettiğiniz aktör hangisidir?
  3. İnkılâptan beri temsil edilen piyeslerden hangisini tercih ediyorsunuz?

 

Bu üç suâle verilen cevaplardan ekseriyeti teşkil edenler arasında keşîde edilecek[4] kurada birinciye gazetemizin bir senelik abonesi, ikinciye altı aylık ve üçüncüye üç aylık aboneleri itâ edilecektir.[5]

 

Cevaplar nihayet önümüzdeki Pazar gününe kadar üzerinde bir suâl işaretiyle gazetemizin idare memurluğu nâmına göndertilmelidir.

 

 

[Latinize: Samime İnceoğlu ve Ayşe Yılmaz]

 


[1] Kârie: Kadın okur.

[2] Kârii: Erkek okur.

[3] Suâl: Soru.

[4] Keşîde etmek: Çekilmek.

[5] İtâ edilmek: Verilmek.