Geçen Haftaki Suâlimizin Cevapları
Belge October 05, 2015
1921'de Yarın dergisinde yapılan bir ankette okurlara en beğendikleri aktris ve aktörler sorulur. Aktristlerden en ziyade beğenilen Eliza Binemeciyan'dır, aktörlerden ise Raşit Rıza ve Ertuğrul Muhsin.

 

 

Ekseriyet teşkil eden cevaplar ber-vech-i âtîdir:[2]

  1. Aktristlerden en ziyade beğenilen Eliza Binemeciyan Hanım’dır.[3]
  2. Aktörlerden Raşit Rıza[4] ve Ertuğrul Muhsin Beyler (İkisi de aynı re’yi[5] almıştır).
  3. Temsil edilen piyeslerden telif olarak Reşat Nuri Bey’in “Eski Rüya”sı ve nakledilenlerden “Uçurum” ekseriyeti kazanmıştır.

 

Bu fikri beyan edenlerin arasından keşîde edilen[6] kurada birincilik Hamidiye Kruvazörü Güverte Deniz Talebesinden Muhlis Fehmi Bey, ikincilikte Koca Mustafa Paşa’da Duhaniye Sokağı’nda Necmiye Hanım ve üçüncülükte Darüşşafaka’dan Nahit Naili Bey’e isabet etmiştir. 

 

Mûma-ileyhimîn[7] adreslerini idarehanemize bildirmeleri rica olunur.

 

 

[Latinize: Samime İnceoğlu ve Ayşe Yılmaz]

 


[1] Suâl: Soru.

[2] Ber-vech-i âtî: Aşağıdaki gibi.

[3] Eliza Binemeciyan: 1890-1981 tarihleri arasında yaşamış Osmanlı tiyatrosu sanatçılarından Ermeni oyuncu.

[4] Raşit Rıza Samako: 1890-1961 tarinleri arasında yaşamış tiyatro oyuncusu ve yönetmen.

[5] Re’y: Oy.

[6] Keşîde edilmek: Çekilmek.

[7] Mûma-ileyh: Kendisine işaret edilen, ismi evvelce geçen.

- See more at: http://www.tsa.org.tr/makale/makalegoster/5806/#sthash.ocVWWifG.dpuf