Beyoğlu Eğlencelerinde
Belge November 09, 2015

Bizler de kendi teşkil ettiğimiz eğlencelere rağbet göstererek boş saatlerimizde ruhumuzu biraz dinlendirmeli veya bilfarz münhasıran Türk gençleriyle dolu olan olimpiya ve ona mümâsil yabancı yerlere servet-i milliyemizi akıtmaktan tevakki etmeliyiz.

 

Eğlence ve eğlenmek hayat ihtiyacâtındandır. Bunu tasdik etmemek mümkün mü? Fakat harp cephelerinde bile konserler, tiyatrolar, varyeteler teşkil ederek bu sahada gayret ve fedakârlıklarını gösteren Garp[1] akvâmı[2] yanında bizler de ya kendi teşkil ettiğimiz eğlencelere rağbet göstererek boş saatlerimizde ruhumuzu biraz dinlendirmeli veya bilfarz[3] münhasıran[4] Türk gençleriyle dolu olan olimpiya ve ona mümâsil[5] yabancı yerlere servet-i milliyemizi akıtmaktan tevakki etmeliyiz.[6] Başkasının kürküyle övünmek mümkün değildir. Bizler, öyle yerlerde gülünç oluyoruz. İhtiyaç varsa bizden bir varyete gazinosu meydana getirecek teşebbüs meydana çıksın. Fakat nerede o zamanlar evvelâ varlığımız için saʻy[7] ve iktisat zamanındayız. Türk’ün Beyoğlu sokaklarında yerlere serptiği yıpramış kâğıtlarla kanımızı damla damla düşmanlarımıza hediye ediyoruz. Bunu bilelim.

 

[Latinize: Samime İnceoğlu ve Ayşe Yılmaz]

 


[1] Garp: Batı.

[2] Akvâm: Milletler, toplumlar.

[3] Bilfarz: Bilindiği üzere.

[4] Münhasıran: Sadece.

[5] Mümâsil: Benzer.

[6] Tevakki etmek: Sakınmak.

[7] Saʻy: Gayret gösterme, çalışma.