Bir Cinnetin Eseri mi, Yoksa Yol Palas Cinayeti mi?
Belge January 09, 2015

Halide Edip'in 1936'da tamamladığı ve ilk kez 1937 yılında Muallim Ahmet Halit Kitap Evi tarafından basılan Yol Palas Cinayeti romanı, 1955'te Metin Erksan'ın yönetmenliğiyle Türk sinema tarihindeki yerini alır.

“Adın ne?”

 

“Kaz Ak-kız.”

 

"Evrakında Nadire yazılı.”

 

“O hizmetçilik adım.”

 

“Lâkabın neden Kaz?”

 

“Köyde kaz güderdim.”

 

“Kaç yaşındasın?”

 

Mücrim biraz düşündü. Parmakları ile hesap yaptı.

 

“Yirmi üç kadar olacak.”

 

“Emin değil misin?”

 

“Nüfus tezkerem sonradan çıktı. Asıl yaşımı göstermiyor.”

 

“Nüfus tezkeren yaşlı mı gösteriyor?”

 

“Hayır daha genç gösteriyor.”

 

“Şoför Mükerremi vurduğunu itiraf etmişsin.”

 

“Evet vurdum.”

 

“Niçin vurdun?”

 

“Anamın emmisi oğlu da onun için.”

 

“Ananın bütün emmisi oğullarını vuracak mısın?”

 

“Onlara rastlamadım. Mükerremle başka hesabımız vardı.”

 

Halide Edip Kaz Ak-kız’ın hikâyesine böyle başlar. Bu sırlı hikâyenin peşine düşüp Ak-kız Nadire’yi aklamak da avukata düşer:

 

“Müdafaamın başlarında müddeiumumînin iddialarına cevap olarak evvelâ vak’ayı nakledeceğimi söyledim. Bunu, muhterem heyetinize müekkilimin ağzından anlattım. Saniyen, katilin ve maktulün hayat ve karakterlerini tahlil edeceğimi teahhüt ettim. İkisinin de hayatlarını, getirdiğim şahitler bir sinema perdesinde imiş gibi gözünüzün önünde canlandırdılar."

 

Yol Palas Cinayeti filminin ayrıntıları için tıklayınız.

 

Hazırlayan: Ayşe Yılmaz