Ayşe Şasa’dan Akarlı'ya Mektup: 'Çok Daha Umutluyum'
Belge June 16, 2015

Ayşe Şasa’nın büyük bir umut ve muhabbetle yazdığı mektuplarda Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mustafa Özel, Prof. Dr. İsmail Kara, İsmet Özel, Mustafa Kutlu gibi pek çok ismin de bahsi geçiyor. 

Geçtiğimiz sene 16 Haziran’da aramızdan ayrılan Ayşe Şasa’nın, 1991’de Amerika’da yaşayan, kolejden arkadaşı Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı’ya gönderdiği iki mektubu yayınlıyoruz. Ayşe Şasa’nın büyük bir umut ve muhabbetle yazdığı mektuplarda Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mustafa Özel, Prof. Dr. İsmail Kara, İsmet Özel, Mustafa Kutlu gibi pek çok ismin de bahsi geçiyor.

 

Mektupları bizimle paylaşan, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı’ya teşekkür ederiz.

 

 

 

27/2/1991

 

Sevgili Enginciğim,

 

Efendi'min makalesini ihtiva eden mektubun geldi. (E. Said'in makalesi onda da yok.)

 

Fevkalade hoş bir yazı bu.. İsmet'e [Özel], İsmail'e [Kara], Nuray'a [Mert] birer kopya iletmekteyim. Makalede adı geçen bir başka müslümanın, Sudan'lı Ali Mazrui’nin bir kitabının eleştirisine geçen hafta, Times Literary Supplement'ta rastlamış, kim olduğunu merak etmiştim.

 

İ. Özel son zamanlarda, beynelmilel intelijansiya ile irtibatsız olmamın eksikliğinden söz ettiği için, atölyede İslam'la ilgili yazıp çizen kişilerden mümkün mertebe haberli olmak ihtiyacını duymaktaydım. Bu tip yazılar bizler için çok ilginç.. Hem “who's who” sorusunu cevaplamak, hem değişik perspektiflerden ilham almak bakımından..

 

Times Literary Supplement'ta rastladığım bir başka yazı, son kargaşadan sonra, Batının değişik yerlerinde bulunan (İngiltere, Fransa) Müslüman azınlıkların son derece tedirgin bulunduklarını, yer yer âdeta “beşinci kol” muamelesi gördüklerini anlatıyordu. Amerikada da herhalde durum böyledir.

 

Fransada bazı müslümanlar o kadar rahatsız olmuşlar ki yurtlarına geri dönmeye bakıyorlarmış. Gurbette işler zor olmalı.. Allah herkesin yardımcısı olsun.

 

Geçenlerde senin eski talebelerinden Mustafa Özel adlı gençle tanıştım. Kendisinin Dergah'ta adına rastlamışsındır. Çalışkan, akıllı, dinamik biri.. Yine Boğaziçi Üniversitesinden, Ahmet Davutoğlu adında şu anda Malezyada öğretim görevlisi olan bir arkadaşından söz etti.. Davutoğlu'nun ilginç bir tezi varmış. Mustafa bana iletecek. Kıyıda köşede, adlarını yeni yeni duyduğumuz çok müstesna değerlerin bulunması ne kadar sevindirici..

 

Efendi'min makalesini İsmail Kara Dergah için çevirtmeyi düşünüyor.. Bakalım..

 

Nuray da akıllı bir kız. Onu, tezini yazmaya, fazla dağılmamağa ve daha çok çalışmaya teşvik etmeye özen gösteriyorum. Galiba onun için de fena olmadı dostluğumuz.. Boğaziçi camiası içinde, Zafer Toprak, Binnaz Toprak gibi tipler arasında bir hayli yalnızlık çekiyor anladığım.

 

Türkiyede, malûm, tam bir kültür ve değer bunalımı var. Sanatın hiç bir dalında verim kalmadı. Seküler intelijensiya tam bir iflas halinde. Sahici değerler arayan, ve kendine tutunacak dal arayanlar için İslami değerlerin hakiki bir alternatif olarak kavranması süreci umuyorum hızlanır. Dünya durumunun tüm negatif eğilimlerine karşın, ben, Türk toplumundaki pek çok durumdan düne nazaran çok daha umutluyum.. Tamamen bir sezgi bu.. Bakalım…

 

Telefondaki sesin, “iyiyim hamdolsun” demene rağmen hep biraz meyus.. Sana neşe verecek haberler bulmaya çalışacağım.

 

Tuna’ya, Ayşe'ye, sana pek çok sevgiler.. İyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşların da selâmı var. (Çevremdeki insanların fevkalade kalitelerinden ötürü, ben, zaman zaman, Cennet'te olduğumu düşünüyorum. Hiçbir dönemde bu kadar çok ve değerli arkadaşlarım olmamıştı… Too good to be true!!..) 

 

ayşe

 

 

 

 

1 Mayıs [1991]

 

Enginciğim,

 

Sana Mustafa Özel'in kurduğu Bilim ve Sanat Vakfından söz etmiştim.

 

Biraz önce orada dinlediğim Ahmet Davutoğlu'nun tebliğini çok heyecan verici buldum.

 

Daha önce Kanada'da sunulmuş olan bu tebliği sana gönderiyorum. Sizleri ilgilendireceği kanısındayım.

 

Her şey çok heyecan verici.. Çok güzel..

 

Yazacağım.

 

ayşe.

 

P. S. Davutoğlu ve Mustafa Özel'in saygı ve selamları var! Dergah'tan İsmail [Kara] ve Mustafa'nın [Kutlu] keza.. Mustafa Kutlunun sana imzaladığı son kitabını [“Sır”] sana normal postayla gönderiyorum.

 

A. Ş .